CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 222
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 240
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 191
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 191
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 182
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 232
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 191
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 205
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 192
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 180
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 182
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 189
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 178
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 191
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 149
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 187
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 181
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 176
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 202
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 181
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 177
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 191
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 185
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 190
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 179
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 185
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 180
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 181
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 178
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 185
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 186
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 213
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 177
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 192
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 193
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 194
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 178
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 183
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 197
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1026
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 228
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 531
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 944
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1007
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 828
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 439
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1017
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 607
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 465
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 445
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 378
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 840
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 751
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 645
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 256
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1089
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 399
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 631
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 184
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 702
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 906
Đoàn Bá Thiên Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 441
Hoàng Đình Tuấn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 554
Lê Văn Tài
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 562
Ngô Trần Minh Tân
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 466
Nguyễn Bảo Khánh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 263
Nguyễn Công Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 820
Nguyễn Hoàng Hiệp
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 639
Nguyễn Thái Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 320
Trần Thục Khiêm
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 922
Nguyễn Đức Huy
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 702
Phạm Tuân
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 883
Trương Trần Trung Tín
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 395
Phạm Văn Vũ
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 835
Phan Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 868
Lê Quốc Đức
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 677
Võ Minh Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 638
Phan Ngọc Việt
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 173

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên