CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 156
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 146
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 128
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 127
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 122
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 127
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 129
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 122
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 125
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 116
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 123
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 120
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 118
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 124
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 117
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 127
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 117
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 120
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 135
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 123
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 122
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 121
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 126
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 121
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 124
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 125
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 118
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 124
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 129
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 124
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 127
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 133
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 123
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 141
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 128
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 132
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 127
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 122
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 143
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 986
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 178
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 490
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 902
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 957
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 783
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 392
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 976
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 560
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 421
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 411
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 335
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 803
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 717
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 601
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 202
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 861
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 354
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 586
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 143
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 661
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 854

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên