CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 339
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 371
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 276
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 274
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 263
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 301
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 273
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 301
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 265
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 241
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 262
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 260
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 254
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 264
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 197
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 253
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 244
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 237
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 268
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 230
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 246
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 259
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 227
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 256
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 219
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 233
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 249
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 233
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 244
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 261
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 250
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 282
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 232
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 247
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 261
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 271
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 233
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 241
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 266
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1083
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 277
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 578
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 992
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1058
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 879
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 497
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1071
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 660
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 511
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 488
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 427
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 880
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 798
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 699
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 327
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1352
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 452
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 683
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 217
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 751
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 959
Đoàn Bá Thiên Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 496
Hoàng Đình Tuấn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 608
Lê Văn Tài
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 616
Ngô Trần Minh Tân
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 526
Nguyễn Bảo Khánh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 324
Nguyễn Công Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 870
Nguyễn Hoàng Hiệp
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 688
Nguyễn Thái Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 368
Trần Thục Khiêm
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 977
Nguyễn Đức Huy
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 761
Phạm Tuân
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 951
Trương Trần Trung Tín
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 447
Phạm Văn Vũ
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 879
Phan Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 913
Lê Quốc Đức
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 728
Võ Minh Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 694
Phan Ngọc Việt
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 226

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên