CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 305
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 338
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 249
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 245
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 242
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 281
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 245
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 278
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 245
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 225
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 240
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 239
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 234
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 243
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 184
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 234
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 226
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 223
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 251
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 215
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 225
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 236
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 218
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 236
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 213
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 223
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 231
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 215
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 226
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 238
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 231
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 266
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 219
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 230
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 243
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 249
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 220
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 227
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 243
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1069
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 265
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 568
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 980
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1044
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 863
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 485
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1057
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 641
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 497
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 479
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 410
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 867
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 787
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 683
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 306
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1329
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 436
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 666
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 210
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 737
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 947
Đoàn Bá Thiên Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 481
Hoàng Đình Tuấn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 594
Lê Văn Tài
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 603
Ngô Trần Minh Tân
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 513
Nguyễn Bảo Khánh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 310
Nguyễn Công Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 858
Nguyễn Hoàng Hiệp
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 679
Nguyễn Thái Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 354
Trần Thục Khiêm
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 966
Nguyễn Đức Huy
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 745
Phạm Tuân
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 937
Trương Trần Trung Tín
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 432
Phạm Văn Vũ
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 868
Phan Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 903
Lê Quốc Đức
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 711
Võ Minh Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 682
Phan Ngọc Việt
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 211

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên