CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 365
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 397
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 311
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 306
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 293
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 335
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 311
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 344
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 293
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 267
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 289
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 291
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 289
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 300
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 224
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 283
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 270
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 265
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 296
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 259
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 271
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 293
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 254
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 285
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 237
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 257
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 278
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 265
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 271
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 284
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 279
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 305
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 260
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 269
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 295
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 291
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 254
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 268
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 294
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1112
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 295
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 599
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1013
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1090
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 898
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 518
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1097
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 693
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 534
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 508
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 448
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 898
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 819
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 727
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 356
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1396
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 471
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 704
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 236
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 770
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 984
Đoàn Bá Thiên Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 523
Hoàng Đình Tuấn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 631
Lê Văn Tài
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 640
Ngô Trần Minh Tân
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 549
Nguyễn Bảo Khánh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 353
Nguyễn Công Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 893
Nguyễn Hoàng Hiệp
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 711
Nguyễn Thái Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 386
Trần Thục Khiêm
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 999
Nguyễn Đức Huy
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 786
Phạm Tuân
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 975
Trương Trần Trung Tín
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 468
Phạm Văn Vũ
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 902
Phan Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 939
Lê Quốc Đức
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 755
Võ Minh Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 716
Phan Ngọc Việt
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 242

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên