CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 265
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 281
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 218
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 221
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 215
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 260
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 219
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 239
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 223
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 202
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 213
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 213
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 202
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 218
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 165
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 208
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 204
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 200
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 227
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 198
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 203
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 213
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 199
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 212
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 195
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 202
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 206
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 198
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 203
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 211
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 210
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 235
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 193
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 212
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 220
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 220
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 199
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 206
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 216
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1049
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 247
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 550
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 963
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1025
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 846
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 462
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1035
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 623
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 481
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 463
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 395
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 852
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 771
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 665
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 280
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1298
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 419
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 649
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 196
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 719
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 932
Đoàn Bá Thiên Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 460
Hoàng Đình Tuấn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 573
Lê Văn Tài
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 581
Ngô Trần Minh Tân
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 489
Nguyễn Bảo Khánh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 287
Nguyễn Công Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 843
Nguyễn Hoàng Hiệp
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 660
Nguyễn Thái Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 340
Trần Thục Khiêm
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 946
Nguyễn Đức Huy
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 719
Phạm Tuân
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 905
Trương Trần Trung Tín
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 413
Phạm Văn Vũ
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 852
Phan Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 886
Lê Quốc Đức
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 691
Võ Minh Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 657
Phan Ngọc Việt
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 192

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên