CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 325
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 361
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 264
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 260
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 254
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 292
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 260
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 290
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 258
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 237
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 252
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 250
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 247
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 260
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 192
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 244
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 240
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 232
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 261
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 226
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 236
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 249
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 222
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 249
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 216
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 229
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 243
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 225
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 240
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 251
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 242
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 273
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 227
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 242
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 252
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 260
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 228
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 234
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 258
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1076
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 272
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 574
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 989
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1053
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 873
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 492
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1065
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 654
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 505
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 485
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 418
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 873
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 793
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 692
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 315
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1340
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 444
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 674
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 213
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 741
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 953
Đoàn Bá Thiên Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 487
Hoàng Đình Tuấn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 601
Lê Văn Tài
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 609
Ngô Trần Minh Tân
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 518
Nguyễn Bảo Khánh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 317
Nguyễn Công Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 864
Nguyễn Hoàng Hiệp
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 683
Nguyễn Thái Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 358
Trần Thục Khiêm
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 971
Nguyễn Đức Huy
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 750
Phạm Tuân
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 942
Trương Trần Trung Tín
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 437
Phạm Văn Vũ
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 873
Phan Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 907
Lê Quốc Đức
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 717
Võ Minh Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 687
Phan Ngọc Việt
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 217

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên