CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 445
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 471
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 377
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 377
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 370
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 400
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 400
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 424
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 352
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 324
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 359
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 357
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 359
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 372
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 273
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 344
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 341
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 331
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 364
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 316
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 325
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 369
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 299
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 346
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 288
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 306
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 332
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 320
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 327
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 403
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 342
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 357
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 311
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 326
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 365
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 358
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 312
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 322
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 365
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1167
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 336
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 662
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1057
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1136
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 946
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 581
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1158
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 745
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 580
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 562
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 500
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 938
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 867
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 777
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 424
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 2181
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 519
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 756
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 280
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 819
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1036
Đoàn Bá Thiên Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 569
Hoàng Đình Tuấn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 681
Lê Văn Tài
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 694
Ngô Trần Minh Tân
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 600
Nguyễn Bảo Khánh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 400
Nguyễn Công Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 938
Nguyễn Hoàng Hiệp
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 755
Nguyễn Thái Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 443
Trần Thục Khiêm
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1057
Nguyễn Đức Huy
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 846
Phạm Tuân
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 1037
Trương Trần Trung Tín
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 514
Phạm Văn Vũ
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 950
Phan Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 986
Lê Quốc Đức
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 800
Võ Minh Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 772
Phan Ngọc Việt
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 283

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên