CHUYÊN TRANG TUYỂN HỘ VÀ CHO THUÊ NGOÀI IT (IT ONSITE)

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA 123VIECLAM

Chuyên tuyển dụng về ngành Công nghệ thông tin
Nguồn ứng viên được chọn lọc & đã qua Đào tạo
Chi phí và thời gian tuyển dụng được tối ưu hóa

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TUYỂN HỘ

Xuất phát điểm từ trung tâm đào tạo, chúng tôi có sẵn nguồn ứng viên đã qua đào tạo bài bản và được lựa chọn, sẵn sàng cung ứng cho Quý khách hàng.

Tìm hiểu thêm

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI IT

Trong giải pháp này, chúng tôi cho thuê nguồn lực IT đã qua đào tạo. Nhân sự được lựa chọn sẽ làm việc tại địa chỉ theo yêu cầu, thực hiện công việc ...

Tìm hiểu thêm
Chung Tuấn Thanh
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 185
Châu Minh Đức
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 181
Nguyễn Thanh Bình
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 153
Nguyễn Tứ Thiên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 152
Trần Thanh Thương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 146
Hồ Quốc Vương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 149
Vũ Khanh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 153
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 164
Lương Tấn Phát
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 155
Từ Vĩnh Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 143
Dương Quang Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 152
Lý Thủy Hải
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 149
Trần Công Duy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 147
Trần Phi Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 153
Nguyễn Xuân Nguyên
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 131
Võ Hoàng Khương
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 153
Xa Thành Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 147
Lý Thái Dương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 149
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 167
Nguyễn Hoàng Luân
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 152
Nguyen Trung Doan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 147
Vu Thi Hao
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 158
Nguyễn Công Việt Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 160
Cao Ly Phuong Trinh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 157
Truong Huu Tai
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 155
Nguyễn Thị Thùy Dung
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 152
Trương Thị An Lạc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 149
Nguyen Thi Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 156
Nguyễn Thị Hồng Vy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 157
Trần Phúc Trình
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 157
Tạ Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 156
Nguyễn Bá Lâm
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 176
Vũ Tiến Định
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 148
Nguyễn Thành Nam
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 168
Trinh Anh Tuan
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 163
Huỳnh Quốc Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 163
Kan Quốc Kiến
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 153
Nguyễn Đức Toàn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 153
Phan Van Thong
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 170
Cao Thanh Thuận
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 1004
Cao Thị Tuyết Thanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 199
Chang Chia Sheng
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 509
Nguyễn Thị Hồng Phúc
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 921
Lương Tấn Sang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 978
Nguyễn Chí Hữu
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 804
Nguyễn Kim Khanh
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 413
Nguyễn Văn Hiển
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 998
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 588
Trần Bá Cường
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 440
Cao Huỳnh Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 430
Đặng Như Huy
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 355
Nguyễn Văn Vui
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 824
Cao Nguyễn Hoàng Lâm
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 731
Huỳnh Đình Khánh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 622
Nguyễn Lương Chánh Trực
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 226
Nguyễn Đức Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 886
Nguyễn Thế Cường
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 376
Trần Nhật Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 605
Lê Sỹ Quang
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 168
Võ Văn Thinh
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 681
Đinh Thiên Cương
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 870
Đoàn Bá Thiên Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 409
Hoàng Đình Tuấn
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 520
Lê Văn Tài
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 527
Ngô Trần Minh Tân
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 430
Nguyễn Bảo Khánh
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 235
Nguyễn Công Duy
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 791
Nguyễn Hoàng Hiệp
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 610
Nguyễn Thái Hoàng
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 305
Trần Thục Khiêm
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 903
Nguyễn Đức Huy
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 666
Phạm Tuân
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 847
Trương Trần Trung Tín
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 371
Phạm Văn Vũ
Kinh nghiệm: Mới ra trường | Số lượt xem: 821
Phan Tuấn Tú
Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 849
Lê Quốc Đức
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 661
Võ Minh Hoàng
Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 612
Phan Ngọc Việt
Kinh nghiệm: Trên 5 năm kinh nghiệm | Số lượt xem: 153

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

Cung cấp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên