Trần Công Duy
Thực tập sinh

Trình độ học vấn

CCNA
11/2017
Chuyên ngành : Quản trị mạng.
Bằng cấp : Chứng chỉ hành nghề.
MCSA
12/2018
Chuyên ngành : Quản trị hệ thống.
Bằng cấp : Chứng chỉ hành nghề.
Đại học Sài Gòn
01/2019
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.

Kỹ năng bản thân

  • Xử dụng tốt word , excel, powerpoint,..
  • Hiểu biết về mạng. Có thể cài đặt, vận hành và xử lí sự cố về mạng.

 

Kinh nghiệm làm việc

Đại học Sài Gòn
01/2018 - 03/2018
Tham gia hoàn thiện website Startcodingnow

Mục tiêu nghề nghiệp

  • Mong muốn trong thời gian thực tập tiếp thu được nhiều kiến thức và có khả năng xử lý các tình huống trong công việc.
  • Trở thành thành viên chính thức của công ty.
  • Trở thành IT helpdesk.

 

Thông tin khác

  • Tiếng Anh cơ bản.
  • Hòa đồng, vui vẻ, chia sẻ và giúp đỡ bạn bè.

Tham khảo

1997
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh