Trần Phi Anh
Thực tập sinh

Trình độ học vấn

Đại học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh (HUTECH )
01/2019
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.

Kỹ năng bản thân

  • Mô tả về trình độ Ngoại ngữ : B1
  • Mô tả về tính cách : Hòa đồng , vui vẻ
  • Kỹ năng làm việc : Làm việc nhóm tốt , siêng năng , hoàn thành tốt các công việc được giao

 

Kinh nghiệm làm việc

Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
05/2018 - 12/2018
Đã hoàn thành đồ án về tìm hiểu những lỗ hổng web và đánh giá Đã hoàn thành đồ án về Hacker mũ trắng

Mục tiêu nghề nghiệp

  • Tìm được một công việc trong môi trường chuyên nghiệp .
  • Tôn trọng lẫn nhau
  • Củng cố lại kỹ năng và hoàn thiện kinh nghiệm còn thiếu sót.
  • Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp

Tham khảo

1997
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh