Châu Minh Đức
IT Helpdesk

Trình độ học vấn

Đại Học Bách Khoa TPHCM
06/2005
Chuyên ngành : Điện Tử - Viễn Thông.
Bằng cấp : Đại học.

Kỹ năng bản thân

-  Quản lý chiến lược
-  Quản lý dự án
-  Quản lý giao tiếp
-  Quản lý sáng tạo
-  Học hiệu quả

Kinh nghiệm làm việc

Trung tâm Điện Tóan và Truyền Số Liệu khu vực II (VDC2)
02/2007 - 02/2015
Quản trị chính hệ thống internet của VNN _ Quản trị chính hệ thống Voip chiều về của VDC2: khai thác hệ thống Voip, mở thêm đầu số cho đối tác mới _Phát triển dịch vụ mới IP và VPN _Quản trị hệ thống POP các đối tác nước ngoài lặp đặt ở VDC2: hỗ trợ lên phương án đấu nối, xử lý sự cố, đảm bảo kết nối tốt từ đầu khách hàng tới POP của đối tác
Công ty Dữ Liệu VNPT chi nhánh miền nam
03/2015 - 02/2017
_Quản lý nhóm tích hợp hệ thống _Tham gia phát triển các dịch vụ mới cho Datacenter _Tham gia tư vấn, triển khai các dự án công nghệ thông tin và viễn thông cho các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp
Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
03/2017 - 12/2018
_ Quản trị hệ thống mạng network + Firewall ở Core DR, DC, backbone, kết nối đối tác, và toà nhà làm việc _ Triển khai các dự án liên quan đến hệ thống mạng + Firewall ở Core DR, DC, backbone, kết nối đối tác và toà nhà làm việc

Mục tiêu nghề nghiệp

-  Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
-  Cơhội thăng tiến cao.
-  Công việc ổn định.
-  Phát huy được khảnăng, kinh nghiệm và kiến thức đã có.
-  Học hỏi và trau dồi thêm nhiều kiến thức và kỹnăng mới.
-  Mức lương và chếđộphù hợp với công việc được giao

Tham khảo

1982
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh