Trần Thanh Thương
IT Helpdesk

Trình độ học vấn

Đại học Đồng Tháp
09/2011
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.
MCSA
09/2013
Chuyên ngành : Quản trị hệ thống.
Bằng cấp : Chứng chỉ hành nghề.

Kỹ năng bản thân

-  Công Nghệ Thông Tin
-  Công Nghệ Thông Tin -  IT  Soft ware IT  Hardware
-  Nhân Viên IT  -  Quản Trị Mạng
-  IT  Phần Cứng/mạng
-  Quản Trị Mạng
-  IT - Phần Cứng/mạng

Kinh nghiệm làm việc

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Mẹ Và Bé
05/2012 - 02/2016
- Cài đặt, cấu hình, quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ Windows, firewall, router, switch. - Quản trị, vận hành các hệ thống dịch vụ web và ứng dụng. - Vận hành và tối ưu hóa các CSDL SQL Server. - Tư vấn cho cấp trên về thiết bị và hạ tầng cho các dự án của công ty. - Nghiên cứu các công nghệ mới để đáp ứng với nhu cầu thực tế của công việc. - Tham gia họp với các nhóm kỹ thuật , nghiệp vụ. . . của công ty. - Tìm nguyên nhân và xử lý các sự cố hệ thống (trên server hay net work); - Lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm ứng dụng cần thiết cho End- Users. - Khắc phục sự cố máy tính (văn phòng điều hành, các cửa hàng tự doanh, chi nhánh công ty tại Hà Nội và Đà Nẵng); - Bảo mật tuyệt đối các thông tin và tài liệu của công ty. Chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho các cuộc họp (giao ban, hàng tháng, độ t xuất …); - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất có thể.
Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Nhân Việt
05/2016 - 12/2018
- Cài đặt, vận hành và bảo trì các thiết bị ICT trong văn phòng; - Hướng dẫn người sử dụng các hệ thống, ứng dụng mới; - Tìm hiểu, đề xuất và triển khai công nghệ mới vào hệ thống ICT trong văn phòng; - Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để mua các thiết bị ICT cho công ty; - Hỗ trợ người dùng các vấn đề về máy tính Mac OSX (MacBook) và Windows; - Quản lí thiết bị công nghệ thông tin; - Quản trị hệ thống mạng Wifi Aruba; - Tham gia triển khai hệ thống Data Center (VMWare vSphere).

Mục tiêu nghề nghiệp

-  Bảo đảm an ninh cho hệ thống mạng của công ty,  duy trì sự hoạt độ ng ổn định và an toàn cho hệ thống.
-  Khắc phục những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành của hệ thống.
-  Hoạch định chiến lượt phát triển hệ thống mạng trong tương lai.
-  Phấn đấu sau 2 năm,  trở thành chuyên viên về an ninh mạng.

Tham khảo

1988
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh