Đinh Thiên Cương
IT Helpdesk

Trình độ học vấn

Đại Học Hoa Sen
07/2007
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.

Kinh nghiệm làm việc

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom)
07/2007 - 04/2009

Kỹ thuật viên Hỗ trợ Khách hàng qua điện thoại

- Xử lý sự cố, hỗ trợ Khách hàng qua điện thoại trong quá trình sử dụng dịch vụ ADSL.

- Phối hợp các bộ phận xử lý sự cố cho Khách hàng.

- Tiếp nhận, tư vấn các dịch vụ viễn thông cho Khách hàng mới.

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Viễn Thông CMC (CMC Telecom)
02/2010 - 08/2018

02/2010 - 4/2014: Kỹ thuật viên triển khai thiết bị đầu cuối

- Triển khai , lắp đặt các dịch vụ WAN/LAN cho Khách hàng.

- Xử lý trực tiếp cho Khách hàng khi có sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng kênh truyền.

- Tập huấn và viết tài liệu hướng dẫn lắp đặt – xử lý sự cố cho nhân viên trực thuộc bộ phận kỹ thuật đầu cuối.

- Chăm sóc trực tiếp Khách hàng VIP theo yêu cầu của Công ty.

 Quản lý, thống kê, sửa chữa các thiết bị đầu cuối (Router, Switch, AP…)

04/2014 - 04/2015: Chuyên viên triển khai - Xử lý sự cố khối doanh Nghiệp

Xây dựng các phương án triển khai và xử lý sự cố cho các Khách hàng thuộc khối doanh nghiệp.

- Giám sát vận hành, xử lý sự cố trực tiếp và từ xa cho Khách hàng thuộc khối doanh nghiệp

04/2015 - 03/2017: Trưởng nhóm triển khai - Xử lý sự cố khối doanh nghiệp

Điều phối triển khai và xử lý sự cố các dịch vụ viễn thông cho Khách hàng thuộc khối doanh nghiệp.

Báo cáo tổng hợp phát triển thuê bao và số lượng sự cố hàng tháng – quí- năm.

Tham mưu, tư vấn, đề xuất các giải pháp xử lý sự cố trong quá trình vận hành kênh truyền cho Khách hàng.

03/2017 - 08/2018: Chuyên viên quản lý Dự Án

Xây dựng phương án, kế hoạch triển khai các dự án hạ tầng viễn thông.

 Đôn đốc tiến độ, là đầu mối tiếp nhận xử lý và phối hợp các bộ phận thực hiện triển khai các dự án hạ tầng viễn thông.

Kiểm tra, quản lý hạ tầng hiện hữu của công ty

- Tham mưu, tư vấn, đề xuất các giải pháp mở rộng hạ tầng vùng phủ cho Công ty.

 

Công Ty TNHH Viễn Thông Minh Tú (Minh Tú Telecom)
08/2018 - 02/2019

Quản lý truyền dẫn

Quản lý và điều hành hoạt động hạ tầng của công ty.

 Lập kế hoạch, định hướng phát triển, mở rộng vùng phủ hạ tầng cho công ty.

- Triển khai, giám sát, nghiệm thu – hoàn công các công trình hạ tầng Viễn thông.

- Giao tiếp, mở rộng mối quan hệ với các đơn vị đối tác Viễn thông.

Tham khảo

1987
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh