Phạm Văn Vũ
Quản trị mạng và bảo mật

Trình độ học vấn

Đại học Giao Thông Vận Tải
03/2019
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn trở thành System Administrator.

Thông tin khác

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt

- Tiếng Anh: Giao tiếp

Tham khảo

1997
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh