Vũ Khanh
IT Helpdesk

Trình độ học vấn

Đại Học Công Nghệ Thông Tin
06/2017
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.

Kỹ năng bản thân

-  Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
-  Data Mining
-  Data Analysis
-  Windows - Linux
-  Kỹ Năng Giao Tiếp - Tốt, Kỹ Năng Làm Việc Nhóm,...
-  ERP & Fast
-  SQL Server / Mysql
-  Kỹ Năng Sáng Tạo Họ c Hỏi
-  Access, Excel, Outlook, Word, Power Point
-  Kỹ Năng Lập Trình Database

Kinh nghiệm làm việc

Trường Vĩnh Hội
05/2016 - 07/2017
- Phân tích số liệu họ c sinh trên địa bàn phườ ng. - Đào tạo học sinh thi học sinh giỏi cấp thành phố - Viết ứng dụng hỗ trợ giáo viên.
Sài gòn Co.op - Chi nhánh Co.opmart Đồng Văn Cống
07/2017 - 01/2019
- Quản lý máy chủ server - Viết ứng dụng hỗ trợ người dùng - Có nhiều kinh nghiệm dùng cơ sở dữ liệu phân tích số liệu kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất - Sáng tạo ý tưởng mới trong thương mại điện tử - Được công nhận sáng kiến công trình 2018

Mục tiêu nghề nghiệp

Sáng tạo ra 1 ý tưởng mang tính mới lạ, mang tính cách mạng.

Tham khảo

1985
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh