Phan Tuấn Tú
Quản trị mạng và bảo mật

Trình độ học vấn

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
09/2018
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.

Kỹ năng bản thân

- Kiến thức về CCNA:

+  Về Routing: nắm rõ giao tính định tuyến động như OSPF, EIRGP.. giao thức định tuyến tĩnh, Router on stick.

+  Về Switching: nắm được VLAN, VTP, STP, Trunking

+  Biết về mô hình OSI - TCP/IP

+  Nắm được các dịch vụ khác như DHCP, NAT, ACL...

Kinh nghiệm làm việc

Công ty TNHH DV Circo
10/2017 - 02/2018

Network Admin

-Quản lý hệ thống mạng của công ty bao gồm các thiết bị firewall, swich, AP Aruba của HP, quản lý máy in...

Công ty cổ phần viễn thông quốc tế FPT
04/2018 - 03/2019

Service Desk

-  Monitor kênh Leaseline của khách hàng.

-  Tiếp nhận sự cố và chuyển đến bộ phận liên quan để hỗ trợ.

Mục tiêu nghề nghiệp

Mong muốn là một kỹ sư mạng trong lĩnh vực network trong vòng 03 năm tới để vận dụng kiến thức và kỹ năng để đóng góp cho công ty.

Thông tin khác

Hoạt động:

- Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh

- Tham gia tiếp sức mùa thi

Tham khảo

1995
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh