Lê Quốc Đức
IT Helpdesk

Trình độ học vấn

Đại học SPKT Vĩnh Long
02/2019
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.

Kỹ năng bản thân

- Php

- Jquery

- Css

- Bootstrap

- Sql

- C#

Kinh nghiệm làm việc

Công ty Tỷ Xuân
07/2018 - 08/2018

Đọc và tìm hiểu phần mềm quản lý nhân sự của công ty để phát triển thêm. 

Công Ty Phần Mềm Nhất Tâm
09/2018 - 11/2018

Được đào tạo và tham gia xử lý, lập trình những chức năng của các dự án công ty theo phân công và hướng dẫn

Mục tiêu nghề nghiệp

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để có thể phát triển trong công ty.

- Tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành để có thể theo đuổi đam mê và vận dụng kiến thức đã học để phát triển.

Thông tin khác

- Bằng kỹ năng nghề chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin bậc 3/5.

- Bằng Anh Văn A2 khung Châu Âu.

Tham khảo

2019
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh