Võ Minh Hoàng
IT Helpdesk

Trình độ học vấn

Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học (HUFLIT)
12/2018
Chuyên ngành : Công nghệ thông tin.
Bằng cấp : Đại học.

Kỹ năng bản thân

- Kiểm tra và khắc phục lỗi của Window, MS Network cũng như các phần mềm, hệ thống ứng dụng cho văn phòng.

- Thiết kế hệ thống mạng căn bản trên Centos, Cisco.

- Thành thục các kĩ thuật về Wordpress.

- Kiểm tra và cài đặt Driver cho máy tính và các thiết bị hỗ trợ.

- Bấm cáp (thẳng và chéo).

- Có khả năng tiếp cận với những kiến thức kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin một cách nhanh chóng.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

- Lập kế hoạch tốt.

- Linh hoạt trong giải quyết những vấn đề.

Kinh nghiệm làm việc

Công ty thương mại điện tử VNP
05/2018 - 08/2018

- Hỗ trợ quản lý mạng và cơ sở hạ tầng tại văn phòng công ty VNP - chi nhánh Tp.HCM.

+ Hệ thống tổng đài VOIP Elastix.

+ Quản lý, bảo dưỡng và duy trì hiệu quả hoạt động của tất cả các phần cứng, phần mềm, các thiết bị văn phòng khác của công ty.

+ Duy trì đường truyền internet.

- Hỗ trợ người sử dụng:

+ Cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng các hệ thống và thiết bị công nghệ thông tin khi có yêu cầu.

+ Nâng cấp và khắc phục lỗi máy tính liên quan đến Window, phần cứng, phần mềm.

+ Cài đặt và sữa chữa driver máy in, máy scan, máy chiếu.

+ Các công việc khác được phân công.

Công ty cổ phần công nghệ & sáng tạo trẻ Teky Holdings
08/2018 - 02/2019

- Quản lý hệ thống mạng công ty

+ Cấu hình các router, switch, AP 

+ Khắc phục các vấn đề lỗi về đường truyền internet, wireless

+ Quản lý các tài khoản mail exchange

- Quản lý cơ sở hạ tầng và người dùng

+ Quản lý, bảo dưỡng và duy trì hiệu quả hoạt động của tất cả các phần cứng, phần

mềm, các thiết bị văn phòng khác của công ty

+ Duy trì đường truyền internet 

+ Nâng cấp và khắc phục lỗi máy tính liên quan đến Window, phần cứng, phần mềm

+ Cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng các phần mềm và thiết bị công nghệ thông

tin của công ty khi có yêu cầu.

Thông tin khác

Sở thích: Bóng đá, bóng rổ

Tham khảo

1996
Vui lòng liên hệ 0886 410 410
TP.Hồ Chí Minh